HAKKIMIZDA

Çalışma alanları

Sucul Ekoloji & İstila Birimi (EcoVasion) tatlısu balıklarının çevresel biyolojileri ile ilgilenir. Birimin ana ilgi alanlarını tatlısu balıklarının yaşam süreci ve istilacılık özellikleri, etkileri ve risk yönetimleri ile yerel ve yabancı türler arasındaki biyolojik ve ekolojik etkileşimler oluşturur. Arazi ve deneysel çalışmaların yardımıyla biyolojik istilaların sebeplerini ve sonuçlarını anlamayı hedefleyen birimimiz, bu hedefine ulaşmak için çoğunlukla balık türlerini kullanarak aşağıdaki özel konularda çalışmalar yapmaktadır; (i) istila başarısının nedenlerini tespit etmek, (ii) yabancı türlerin yerel biota, ekosistem işleyişi ve sosyo-ekonomik yapı üzerine etkilerini anlamak ve (iii) yabancı/istilacı türler için risk belirleme ve değerlendirme modellerinin geliştirilmesi.

PROJELER (Buraya Tıklayın)